וול סטריטמילון המושגים של טריידסטריט

על משברים והזדמנויות

אדום vs ירוק - חלק ה'

החלק הראשון הציג את שני המשברים הפיננסים האחרונים משבר הדוט קום ומשבר הסאב-פריים,
והוצגו הכלים פיננסיים שהפעיל הפדרל ריזרב על מנת להתמודד עם המשברים.

בחלק השני הוסבר מה היא תעודת סל, מה הן מדדי המחירים המובילים, מה הן התעודות סל אשר מחכות את מדדי המחירים לרבות תעודת סל ממונפות. לבסוף הוצג פירוט על תעודת הסל SPY אשר מחכה את מד ה- S&P 500 שהיא הברומטר של השוק והוסבר מדוע בחרנו בה להיות התעודת סל אשר בעזרתה נבחן את המשברים הפיננסים שהוצגו בחלק א' של סדרת הכתבות.

בחלק השלישי נבחנה הקורלציה (מתאם) בין משבר הדוט קום למשבר הסאב פריים בשלוש תקופות: לפני המשבר, בזמן המשבר ואחרי המשבר, בשלושה אינטרוולי זמן: יומי, שבועי וחודשי.

החלק הרביעי נגע בחיתוכי פיבונאצ'. תחילה הוצג הוגה הסדרה, הסדרה עצמה ויחסי הזהב בסדרה שלפיהם מבצעים את חיתוכי פיבונאצ'י. בנוסף הוצג אופן החישוב של חיתוכי פיבונאצ'י בניתוח טכני. לבסוף הוצגו חיתוכי פיבנואצ'י בשני המשברים האחרונים לרבות השוואה ביניהם.

 

הקדמה

 

לתצוגה הוויזואלית של נרות יפנים יש שלושה צבעים: הנר הירוק אשר בו מחיר הפתיחה נמוך ממחיר הסגירה, הנר האדום המציג מחיר פתיחה וסגירה הפוכים מהנר הירוק ונר שהוא פחות נפוץ וזה הוא הנר הצהוב אשר מחירי הפתיחה והסגירה זהים. ברוב המקרים נר ירוק יסמן עלייה במחיר המנייה לעומת היום הקודם ונר אדום יסמן ירידה במחיר המנייה אך הדבר אינו מחייב, למרות זאת ולצורך הפשטות בכתבה הבאה נסמן ירידה בצבע אדום גם אם הנר בפועל היה ירוק וכן גם להפך.

הכתבה הבאה תציג את הירידות והעליות בשלוש תקופות זמן (לפני, בזמן ואחרי המשבר), לכל אחד משני המשברים (דוט קום וסאב פריים) לפי שלושה אינטרוולי זמן, חודשי, שבועי ויומי.

 

 

לפני המשבר

 

פרק הזמן (שבחרנו לנתח) שלפני משבר הדוט קום אשר היה בין אוגוסט 1997 לאוגוסט 2000. פרק הזמן שלפני משבר הסאב פריים אשר היה בין אוגוסט 2004 לאוגוסט 2007. להלן הצגת הנתונים לפי שלושה אינטרוולי זמן:

חודשי: נסקרו 37 חודשים, מחיר הסגירה הממוצע לתקופה הנתונה לתעודת הסל SPY בתקופת הדוט קום היה 122.38 מחיר הסגירה הממוצע לתקופה הנתונה לתעודת הסל SPY בתקופת הסאב פריים היה 131.5.

שבועי: נסקרו 157 שבועות, מחיר הסגירה הממוצע לתקופה הנתונה לתעודת הסל SPY בתקופת הדוט קום היה 121.92 מחיר הסגירה הממוצע לתקופה הנתונה לתעודת הסל SPY בתקופת הסאב פריים היה 130.73.

יומי: נסקרו 755 ימים, מחיר הסגירה הממוצע לתקופה הנתונה לתעודת הסל SPY בתקופת הדוט קום היה 121.65 מחיר הסגירה הממוצע לתקופה הנתונה לתעודת הסל SPY בתקופת הסאב פריים היה 130.49.

דוט קום

 

כאשר השוק נמצא במגמת עלייה אזי ניתן יהיה לראות את העלייה על פני אינטרוולים בעלי רזולוציית זמן ארוכת טווח. ניתן לראות שהייתה עלייה במחיר הסגירה של מעל ל-60% מהחודשים ביחס לחודש הקודם וכנ"ל בהתייחסות לנרות המוצגים באינטרוול זמן שבועי אך כאשר ננתח את הנרות ברמה היומית ההתפלגות היא כמעט שוויונית.

 

Distribution of green and red candles Before the dot-com crisis

סאב פריים

 

קיים דמיון רב בין התפלגות הנרות הירוקים והאדומים שלפני שני המשברים. ככל שאינטרוול הזמן יהיה יותר קצר כך ההתפלגות בין נרות ירוקים לאדומים תהיה יותר שוויוני. השוני בין המשברים לתקופת המשבר הוא שהתקופה לאחר משבר הסאב פריים התאפיינה בהתפלגות עליות גבוהה יותר על פני כל אינטרוולי הזמן.

 

Distribution of green and red candles Before the sub-prime crisis

 

בזמן המשבר

 

פרק הזמן בזמן משבר הדוט קום אשר היה בין ספטמבר 2000 למרץ 2003. פרק הזמן שלפני משבר הסאב פריים אשר היה בין נובמבר 2007 למרץ 2009. להלן הצגת הנתונים לפי שלושה אינטרוולי זמן:

חודשי: נסקרו 31 חודשים, מחיר הסגירה הממוצע לתקופה הנתונה לתעודת הסל SPY בתקופת הדוט קום היה 110.36 מחיר הסגירה הממוצע לתקופה הנתונה לתעודת הסל SPY בתקופת הסאב פריים היה 117.04, התקופה התפרשה על פני 17 חודשים.

שבועי: נסקרו 135 שבועות, מחיר הסגירה הממוצע לתקופה הנתונה לתעודת הסל SPY בתקופת הדוט קום היה 112.94 מחיר הסגירה הממוצע לתקופה הנתונה לתעודת הסל SPY בתקופת הסאב פריים היה 118.64 התקופה התפרשה על פני 71 חודשים.

יומי: נסקרו 644 ימים, מחיר הסגירה הממוצע לתקופה הנתונה לתעודת הסל SPY בתקופת הדוט קום היה 111.24 מחיר הסגירה הממוצע לתקופה הנתונה לתעודת הסל SPY בתקופת הסאב פריים היה 120.85 התקופה התפרשה על פני 332 ימים.

 

דוט קום

 

כאשר השוק נמצא במגמת ירידה אזי ניתן יהיה לראות את הירידה על פני אינטרוולים בעלי רזולוציית זמן ארוכת טווח. ניתן לראות שהייתה ירידה במחיר הסגירה של 70% מהחודשים ביחס לחודש הקודם ברמה השבועית ההתפלגות היא הרבה יותר מתונה וכאשר ננתח את הנרות ברמה היומית ההתפלגות היא כמעט שוויונית.

 

Distribution of green and red candles while the dot-com crisis

 

סאב פריים

 

בהשוואה למשבר הדוט קום האינטרוול החודשי מציג כמעט תמונת מראה מלאה, ההתפלגות בנרות אינטרוול השבועי מפולגת יותר במשבר הסאב פריים וברמת האינטרוול היומי החלוקה היא שוויונית בשני המשברים.

 

Distribution of green and red candles while the sub-prime crisis

לאחר המשבר

 

פרק הזמן שאחרי משבר הדוט קום אשר היה בין מרץ 2003 לאוקטובר 2007. פרק הזמן שאחרי משבר הסאב פריים אשר היה בין מרץ 2009 לאוקטובר 2013. להלן הצגת הנתונים לפי שלושה אינטרוולי זמן:

חודשי: נסקרו 56 חודשים, מחיר הסגירה הממוצע לתקופה הנתונה לתעודת הסל SPY בתקופת הדוט קום היה 122.76 מחיר הסגירה הממוצע לתקופה הנתונה לתעודת הסל SPY בתקופת הסאב פריים היה 127.92.

שבועי: נסקרו 244 שבועות, מחיר הסגירה הממוצע לתקופה הנתונה לתעודת הסל SPY בתקופת הדוט קום היה 122.47 מחיר הסגירה הממוצע לתקופה הנתונה לתעודת הסל SPY בתקופת הסאב פריים היה 127.57.

יומי: נסקרו 1155 ימים, מחיר הסגירה הממוצע לתקופה הנתונה לתעודת הסל SPY בתקופת הדוט קום היה 121.72 מחיר הסגירה הממוצע לתקופה הנתונה לתעודת הסל SPY בתקופת הסאב פריים היה 126.49.

 

דוט קום

 

ההתאוששות מהמשבר הניבה התפלגות "ירוקה" בכל אינטרוולי הזמן, כאשר ככל שאינטרוול הזמן ארוך יותר כך ההתפלגות היא יותר קיצונית. ניתן לראות שהייתה עלייה במחיר הסגירה של מעל ל-70% מהחודשים ביחס לחודש הקודם ברמה השבועית ההתפלגות היא הרבה יותר מתונה וכאשר ננתח את הנרות ברמה היומית ההתפלגות יותר שוויונית.

 

Distribution of green and red candles after the dot-com crisis

 

סאב פריים

בדומה להשוואות הקודמות גם כאן מתקבלת סוג של תמונת מראה בעיקר באינטרוולים הקצרי טווח.

 

Distribution of green and red candles after the sub-prime crisis good

 

סיכום

 

הכתבה הציגה את הירידות והעליות בשלוש תקופות זמן (לפני, בזמן ואחרי המשבר), לכל אחד משני המשברים (דוט קום וסאב פריים) לפי שלושה אינטרוולי זמן, חודשי, שבועי ויומי. קיים דמיון רב בין ההתפלגות של הנרות האדומים לירוקים בין כל תקופה בהשוואה בין המשברים. בנוסף ניתן לחשוד חשד סביר באופי המגמה על סמך אינטרוולים חודשיים ללא הסתכלות על הגרף. התפלגות הנרות בתקופה של לפני המשבר הייתה יותר מפולגת במשבר הסאב פריים, התמונה שמצטיירת לאחר המשבר היא דומה בין המשברים, לעומת זאת בזמן המשבר ההתפלגות הייתה יותר מפולגת במשבר הדוט קום אך על מנת להשלים את התמונה המלאה צריך לבחון גם את ההתפלגות של העליות מול הירידות וגם את שינויי המחיר שעל כך נרחיב בכתבה הבאה.

 

***אין באמור המלצה לקניה או מכירה של ניירות ערך, הכותב עשוי להחזיק בנייר וזהו אינו תחליף לייעוץ פרטני המותאם לצרכיו האישיים של כל אדם

כתבות מאותו תחום

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

Back to top button
{ "symbols": [ { "title": "S&P 500", "proName": "OANDA:SPX500USD" }, { "title": "נאסדק 100", "proName": "OANDA:NAS100USD" }, { "title": "EUR/USD", "proName": "FX_IDC:EURUSD" }, { "title": "BTC/USD", "proName": "BITSTAMP:BTCUSD" }, { "title": "ETH/USD", "proName": "BITSTAMP:ETHUSD" } ], "colorTheme": "light", "isTransparent": false, "displayMode": "adaptive", "locale": "he_IL" }
Close
Close