וול סטריטמילון המושגים של טריידסטריט

על משברים והזדמנויות

שינויי מחיר - חלק ו'

החלק הראשון הציג את שני המשברים הפיננסים האחרונים משבר הדוט קום ומשבר הסאב-פריים,
והוצגו הכלים פיננסיים שהפעיל הפדרל ריזרב על מנת להתמודד עם המשברים.

בחלק השני הוסבר מה היא תעודת סל, מה הן מדדי המחירים המובילים, מה הן התעודות סל אשר מחכות את מדדי המחירים לרבות תעודת סל ממונפות. לבסוף הוצג פירוט על תעודת הסל SPY אשר מחכה את מד ה- S&P 500 שהיא הברומטר של השוק והוסבר מדוע בחרנו בה להיות התעודת סל אשר בעזרתה נבחן את המשברים הפיננסים שהוצגו בחלק א' של סדרת הכתבות.

בחלק השלישי נבחנה הקורלציה (מתאם) בין משבר הדוט קום למשבר הסאב פריים בשלוש תקופות: לפני המשבר, בזמן המשבר ואחרי המשבר, בשלושה אינטרוולי זמן: יומי, שבועי וחודשי.

החלק הרביעי נגע בחיתוכי פיבונאצ'. תחילה הוצג הוגה הסדרה, הסדרה עצמה ויחסי הזהב בסדרה שלפיהם מבצעים את חיתוכי פיבונאצ'י. בנוסף הוצג אופן החישוב של חיתוכי פיבונאצ'י בניתוח טכני. לבסוף הוצגו חיתוכי פיבנואצ'י בשני המשברים האחרונים לרבות השוואה ביניהם.

הכתבה החמישית הציגה את הירידות והעליות בשלוש תקופות זמן (לפני, בזמן ואחרי המשבר), לכל אחד משני המשברים (דוט קום וסאב פריים) לפי שלושה אינטרוולי זמן, חודשי, שבועי ויומי.

 

 

הקדמה

 

הכתבה הבאה תציג את שינויי המחיר בשלוש תקופות זמן (לפני, בזמן ואחרי המשבר), לכל אחד משני המשברים (דוט קום וסאב פריים) לפי שלושה אינטרוולי זמן:

 1. חודשי – שלוש קבוצות של שינויי מחיר:
  1. קטן מ-2%
  2. בין 2% ל-5%
  3. מעל ל-5%
 2. שבועי
  1. קטן מ-1%
  2. בין 1% ל-2%
  3. בין 2% ל-5%
  4. מעל ל-5%
 3. יומי
  1. קטן מ-0.5%
  2. בין 0.5% ל-1%
  3. בין 1% ל-2%
  4. בין 2% ל-5%
  5. מעל ל-5%

 

את ההתפלגויות שיוצגו בכתבה ניתן לנתח בשלושה מישורים. המישור הראשון – השוואת ההתפלגויות בין שלושה אינטרוולי הזמן, ההנחה היא שככל שאינטרוול הזמן מציג תקופה קצרה יותר כך גדל הסיכוי ששינויי המחיר יהיו קטנים יותר. המישור השני – השוואה בין המשברים על אותה תקופת זמן. המישור השלישי – השוואת שינויי המחירים על פני שלושת התקופות, ההנחה היא שבזמן משבר שינויי המחיר יהיו חדים יותר. למישור הראשון נתייחס כאשר ננתח כל תקופה על פני כל משבר, את המישור השני ננתח בסוף תת הפרק של כל תקופה ואת המישור השלישי נבחן בסוף הכתבה.

 

לפני המשבר

 

פרק הזמן (שבחרנו לנתח) שלפני משבר הדוט קום אשר היה בין אוגוסט 1997 לאוגוסט 2000. פרק הזמן שלפני משבר הסאב פריים אשר היה בין אוגוסט 2004 לאוגוסט 2007. להלן הצגת הנתונים לפי שלושה אינטרוולי זמן:

חודשי: נסקרו 37 חודשים, מחיר הסגירה הממוצע לתקופה הנתונה לתעודת הסל SPY בתקופת הדוט קום היה 122.38 מחיר הסגירה הממוצע לתקופה הנתונה לתעודת הסל SPY בתקופת הסאב פריים היה 131.5.

שבועי: נסקרו 157 שבועות, מחיר הסגירה הממוצע לתקופה הנתונה לתעודת הסל SPY בתקופת הדוט קום היה 121.92 מחיר הסגירה הממוצע לתקופה הנתונה לתעודת הסל SPY בתקופת הסאב פריים היה 130.73.

יומי: נסקרו 755 ימים, מחיר הסגירה הממוצע לתקופה הנתונה לתעודת הסל SPY בתקופת הדוט קום היה 121.65 מחיר הסגירה הממוצע לתקופה הנתונה לתעודת הסל SPY בתקופת הסאב פריים היה 130.49.

 

דוט קום

 

בהשוואה של שינויי המחיר על פני אינטרוולי זמן שונים ניתן לראות שבאינטרוול הזמן החודשי 30% מהנרות התאפיינו בעלייה של מעל ל-5% בעוד שרק 1% מהאינטרוולי הזמן היומי התאפיינו בעלייה זו. בנוסף, ניתן לראות ש-28% מהנרות באינטרוולי זמן החודשי התאפיינו בירידה הקטנה מ-2%, 30% מהנרות באינטרוול השבועי התאפיינו בירידה הקטנה מ-1% ו-31% מהנרות באינטרוול היומי התאפיינו בירידה הקטנה מ-0.5%. המסקנה המתבקשת היא שלפני המשבר השוק עלה באופן סולידי במיוחד בנרות יומיים והתנודתיות בנרות הייתה קטנה.

 

Distribution of price change Before the dot-com crisis

 

סאב פריים

 

העלייה הסולידית וחוסר התנודתיות שהוצגה במשבר הדוט קום מוצגת באופן חזק יותר במשבר הסאב פריים בו הייתה עלייה אפסית של מעל ל-5% ברמה החודשית ועלייה ב-1% של מעל ל-5% ו-2% בנרות באינטרוול הזמן השבועי והיומי בהתאמה.

 

Distribution of price change Before the sub-prime crisis

 

בזמן המשבר

 

פרק הזמן בזמן משבר הדוט קום אשר היה בין ספטמבר 2000 למרץ 2003. פרק הזמן שלפני משבר הסאב פריים אשר היה בין נובמבר 2007 למרץ 2009. להלן הצגת הנתונים לפי שלושה אינטרוולי זמן:

חודשי: נסקרו 31 חודשים, מחיר הסגירה הממוצע לתקופה הנתונה לתעודת הסל SPY בתקופת הדוט קום היה 110.36 מחיר הסגירה הממוצע לתקופה הנתונה לתעודת הסל SPY בתקופת הסאב פריים היה 117.04, התקופה התפרשה על פני 17 חודשים.

שבועי: נסקרו 135 שבועות, מחיר הסגירה הממוצע לתקופה הנתונה לתעודת הסל SPY בתקופת הדוט קום היה 112.94 מחיר הסגירה הממוצע לתקופה הנתונה לתעודת הסל SPY בתקופת הסאב פריים היה 118.64 התקופה התפרשה על פני 71 חודשים.

יומי: נסקרו 644 ימים, מחיר הסגירה הממוצע לתקופה הנתונה לתעודת הסל SPY בתקופת הדוט קום היה 111.24 מחיר הסגירה הממוצע לתקופה הנתונה לתעודת הסל SPY בתקופת הסאב פריים היה 120.85 התקופה התפרשה על פני 332 ימים.

 

דוט קום

 

בזמן משבר התנודתיות גבוהה יותר, ניתן לראות שכמחצית מהנרות באינטרוול זמן חודשי הציגו עלייה של מעל ל-5% ומעל ל-40% מהנרות באינטרוול הזמן השבועי הציגו עלייה הגבוהה מ-2%. כמעט מחצית (45%) מהנרות באינטרוול הזמן היומי הציגו עלייה הגבוהה מ-1%.

 

Distribution of price change While the dot-com crisis

 

סאב פריים

 

מחצית מהנרות באינטרוול זמן החודשי הציגו עלייה הגבוהה מ-5% ו-55% מהנרות באינטרוול הזמן השבועי הציגו עלייה הגבוהה מ-2%. באינטרוול הזמן היומי 1 לכל 20 נרות עלה במעל ל-5% ויותר מרבע מהנרות (27%) באינטרוול הזמן הזה עלו במעל ל-2%. בהשוואה בין שתי התקופות התנודתיות של הנרות בכל אינטרוולי הזמן הייתה יותר גבוהה במשבר הסאב פריים, הירידות בשתי התקופות התאפיינו במספרים דומים מהנקודה הגבוה ביותר לנקודה הנמוכה אך משבר הדוט קום התפרש על פני 31 חודשים בעוד שמשבר הסאב פריים היה חד יותר והתפרש רק על 17 חודשים.

 

Distribution of price change while the sub-prime crisis

 

 

לאחר המשבר

 

פרק הזמן שאחרי משבר הדוט קום אשר היה בין מרץ 2003 לאוקטובר 2007. פרק הזמן שאחרי משבר הסאב פריים אשר היה בין מרץ 2009 לאוקטובר 2013. להלן הצגת הנתונים לפי שלושה אינטרוולי זמן:

חודשי: נסקרו 56 חודשים, מחיר הסגירה הממוצע לתקופה הנתונה לתעודת הסל SPY בתקופת הדוט קום היה 122.76 מחיר הסגירה הממוצע לתקופה הנתונה לתעודת הסל SPY בתקופת הסאב פריים היה 127.92.

שבועי: נסקרו 244 שבועות, מחיר הסגירה הממוצע לתקופה הנתונה לתעודת הסל SPY בתקופת הדוט קום היה 122.47 מחיר הסגירה הממוצע לתקופה הנתונה לתעודת הסל SPY בתקופת הסאב פריים היה 127.57.

יומי: נסקרו 1155 ימים, מחיר הסגירה הממוצע לתקופה הנתונה לתעודת הסל SPY בתקופת הדוט קום היה 121.72 מחיר הסגירה הממוצע לתקופה הנתונה לתעודת הסל SPY בתקופת הסאב פריים היה 126.49.

דוט קום

 

ניתן לראות בהתפלגויות מטה שלאחר המשבר התנודתיות הרבה יותר קטנה, לדוגמא כמחצית מהנרות בכל אינטרוול זמן נכנסו לקטגוריה עם העלייה הקטנה ביותר: באינטרוול חודשי 56% מהנרות התאפיינו בירידות הנמוכות מ-2%, באינטרוול השבועי 48% מהנרות התאפיינו בירידות הנמוכות מ-1% ובאינטרוול היומי 55% מהנרות התאפיינו בירידות הנמוכות מ-0.5%. בנוסף העלייה של 5% ומעלה הייתה מינורת בכל אינטרוולי הזמן השונים.

 

Distribution of price change after the dot-com crisis

 

סאב פריים

 

בהשוואה בתקופות שלאחר המשבר בין שני המשברים ניתן לראות נרות תנודתיים יותר בכל אינטרוולי הזמן. לדוגמא אחוז הנרות באינטרוול הזמן החודשי שביצעו עלייה של מעל ל-5% גדול כפי חמש במשבר הסאב פריים ואחוז הנרות באינטרוול הזמן היומי שביצעו עלייה של מעל ל-2% גדול פי ארבע במשבר הסאב פריים לעומת משבר הדוט קום.

 

Distribution of price change after the sub-prime crisis

 

סיכום

 

הכתבה הציגה שינויי מחיר בשלוש תקופות זמן (לפני, בזמן ואחרי המשבר), לכל אחד משני המשברים (דוט קום וסאב פריים) לפי שלושה אינטרוולי זמן (חודשי, שבועי ויומי) כאשר העליות הותאמו לכל אינטרוול זמן. ההתפלגויות שבוצגו בכתבה נותחו בשלושה מישורים ולהלן המסקנות:

המישור הראשון – השוואת ההתפלגויות בין שלושה אינטרוולי הזמן, ככל שאינטרוול הזמן מציג תקופה קצרה יותר כך גדל הסיכוי ששינויי המחיר יהיו קטנים יותר (הנחה אוששה).

המישור השני – השוואה בין המשברים, בהשוואה בין המשברים לכל תקופות הזמן משבר הסאב פריים הציג נרות יותר תנודתיים כאשר זזנו על פני זמן היחס גדל.

המישור השלישי – השוואת שינויי המחירים על פני שלושת התקופות, בתקופת משבר התנודתיות גדלה (הנחה אוששה).

 

***אין באמור המלצה לקניה או מכירה של ניירות ערך, הכותב עשוי להחזיק בנייר וזהו אינו תחליף לייעוץ פרטני המותאם לצרכיו האישיים של כל אדם

כתבות מאותו תחום

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

Back to top button
{ "symbols": [ { "title": "S&P 500", "proName": "OANDA:SPX500USD" }, { "title": "נאסדק 100", "proName": "OANDA:NAS100USD" }, { "title": "EUR/USD", "proName": "FX_IDC:EURUSD" }, { "title": "BTC/USD", "proName": "BITSTAMP:BTCUSD" }, { "title": "ETH/USD", "proName": "BITSTAMP:ETHUSD" } ], "colorTheme": "light", "isTransparent": false, "displayMode": "adaptive", "locale": "he_IL" }
Close
Close