וול סטריטמילון המושגים של טריידסטריטסחורות, מדדים ומט"ח

מדריך ההמשך לפינביז – ניווט באתר

לאחר שהמדריך הראשון עם 71 המושגים היה להצלחה כה גדולה, החלטנו להוציא את מדריך ההמשך אשר יעסוק בעיקרו בניווט באתר והאפשרויות הרבות אשר הוא מציע.

 

נקודה שחשוב לציין– חלק מהלשוניות נעולות למי שאינו בעל מנוי בפינביז.

חשוב שתכירו גם את היתרונות שניתן לקבל ברכישת מנוי (אין מדובר בהמלצה!!)

 

וכעת נעבור ללשוניות-

ראשית, זוהי השורה בעזרתה נבצע את הניווט באתר, ובה נעבור בין הלשוניות-

 

 


 

לשונית "Home" – בית.

לחיצה עליו תחזיר אתכם לדף הבית של האתר.

 

 


 

לשונית "News" – חדשות.

דף המרכז את כלל החדשות עפ"י מספר אפשרויות:

« View By Time- מוצג בסדר ממוין עפ"י הזמן שיצאו ומחולק לחדשות ולבלוגים.

 

 

 

« View By Source- מוצג בסדר ממוין עפ"י כלל המקורות החדשותיים שיש.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

לשונית "Screener" – סורק.

בעמוד זה יתאפשר לבצע סריקת מניות עפ"י קטגוריות מגוונות:

 

 

בשורה מספר 1 ניתן לבצע חיפוש כללי:

« My Presets– חלון המאפשר לשמור ולערוך את אפשרויות החיפוש הקבועות שיוגדרו.

« Ticker – קטגוריה על פיה המיון יבוצע.

« Asc– מיון בסדר עולה / Desc– מיון בסדר יורד.

« Signal– קטגוריה על פיה רוצים לבצע את החיפוש.

« Tickers– הזנת סימבול ספציפי של מניה.

בשורה מספר 2 ניתן לבחור על פי איזו קטגוריה יבוצע החיפוש המורחב:

 « Descriptive– אפשרויות חיפוש על פי תיאור של המניה.

« Fundamental – אפשרויות חיפוש על פי מידע פונדמנטלי.

« Technical– מיון בסדר עולה / Desc– אפשרויות חיפוש על פי מידע טכני.

« All– כלל הקטגוריות חיפוש פתוחות.

 

בשורה מספר 3 נמצאות כלל האפשרויות על פיהן ניתן לבצע סינון לחיפוש המורחב:

לפירושן של אפשרויות החיפוש ניתן להיכנס למדריך הראשון-

https://tradestreet.co.il/?p=1600

 


 

לשונית "Maps" – מפות.

בעמוד זה ניתן לראות את התשואות במניות עפ"י הקטגוריות שתבחרו:

 

מספר 1 מאפשר לשתף את המפה המוצגת.

מספר 2 מאפשר לבצע זום אל תוך אחת מהקטגוריות ולראות אותה בשלמותה.

מספר 3 מאפשר לשנות את התצוגה:

« Map – תצוגה רגילה של המניות בריבועים:

 

« Bubbles – תצוגה בצורה של בועות:

 

יש לשים לב שבתצוגה הנוכחית הבועות נמצאות על גרף, כאשר את הקטגוריות על ציר ה-X וציר ה-Y תוכלו לשנות על פי רצונכם. בנוסף תמצאו סרגל בחירה מצד שמאל, ולהלן הפירוש שלו:

X Axis– בחירת קטגוריה אשר על-פיה תרצו לקטלג את השוק, והיא תופיע על ציר ה-"X" .

Y Axis– בחירת קטגוריה אשר על-פיה תרצו לקטלג את השוק, והיא תופיע על ציר ה-"Y" .

Bubble Size– שינוי גודל הבועות עפ"י סוג הבחירה.

Bubble Color– שינוי צבע הבועות עפ"י סוג הבחירה (המקרא נמצא בתחתית).

Index– בחירת המדד אשר מניותיו יופיעו.

Sector– בחירת הסקטור אשר מניותיו יופיעו.

Industry– בחירת התעשייה אשר מניותיה יופיעו.

Market Cap– בחירת שווי השוק על פיו המניות יופיעו.

Average Volume– בחירת המחזור מסחר הממוצע על פיו המניות יופיעו.

Tickers– בחירת המניות אשר יופיעו (על פי הסימבול שלהם).

Exclude Tickers – בחירת המניות אשר לא יופיעו (על פי הסימבול שלהם).

 

מספר 4 מאפשר לשנות את מקור המניות המוצגות:

« 500S&P– מציג את מניות המדד על פי סקטורים. הגודל מייצג את שווי השוק.

« World – מציג מניות ADR מאחת הבורסות הבאות- NYSE, NASDAQ, AMEX עפ"י החלוקה שלהן בעולם. הגודל מייצג את שווי השוק.

« Fullכל המניות הנסחרות בבורסות ברחבי ארה"ב בחלוקה לסקטורים. הגודל מייצג את שווי השוק.

« Exchange Traded Funds– תעודות סל הנסחרות בארה"ב בחלוקה לסקטורים וסגנון. הגודל מייצג את הממוצע של המחיר ב- 3 החודשים האחרונים (לפחות מיליון דולר).

מספר 5 מאפשר לשנות את התצוגה על פי הקטגוריות הבאות :

« 1 Day Performance– תצוגה של יום אחד.

« 1 Week Performance– תצוגה של שבוע אחד.

« 1 Month Performance– תצוגה של חודש אחד.

« 3 Months Performance– תצוגה של שלושה חודשים.

« 6 Months Performance– תצוגה של שישה חודשים.

« 1 Year Performance– תצוגה של שנה אחת.

** שאר הקטגוריות מפורטות במדריך הראשון: https://tradestreet.co.il/?p=1600.

מספר 6 מאפשר לחפש מניה ספציפית על פי הסימבול שלה.

מספר 7 מציג את הקטגוריות הראשיות על פיהן הרשימה ממוינת.

מספר 8 מציג את התת-קטגוריות הראשיות על פיהן הרשימה ממוינת.

מספר 9 מציג את המקרא.

 


 

 

לשונית "Group" – קבוצות.

בעמוד זה ניתן לראות את הקבוצות המגוונות בתצוגה שתבחרו:

 

מספר 1 מאפשר להציג את הרשימות עפ"י הקבוצה שתבחרו:

Sector– סקטור.

Industry– תעשייה.

Country– מדינות.

Capitalizationשווי.

מספר 2 מציג את הרשימה בטבלה המחולקת למבט כללי על הקבוצה.

מספר 3 מציג את הרשימה בטבלה המחולקת להערכת השווי של הקבוצה.

מספר 4 מציג את הרשימה בטבלה המחולקת לביצועים של הקבוצה.

מספר 5 מציג את הרשימה בטבלה המחולקת על פי התאמה אישית ע"י 10 ו-11.

מספר 6 מציג את הרשימה בברים המחולקת לקטגוריות ותאריכים הרשומים מעליהן.

מספר 7 מציג את הרשימה בספקטרומים המחולקת לקטגוריות ותאריכים הרשומים מעליהן.

מספר 8 מציג את הרשימה ברשתות המחולקת לקטגוריות ותאריכים הרשומים מעליהן.

מספר 9 מציג את הרשימה בגרפים עפ"י הקבוצה הנבחרת על פי התאמה אישית ע"י 10 ו-11.

מספר 10 מאפשר למיין בסדר עולה (Ascending) וסדר יורד (Descending).

מספר 11 מאפשר למיין עפ"י הקטגוריות הבאות-

Name– שם.

Market Capitalization– שווי שוק.

Price/Earningsמכפיל רווח.

Forward Price/Earnings – מכפיל רווח עתידי.

PEG (Price/Earnings/Growth)מכפיל הרווח מחולק בשיעור הצמיחה של רווחי החברה.

Price/Sales– מכפיל מכירות.

Price/Book– מכפיל הון.

Price/Cash– מכפיל תזרים מזומנים.

Price/Free Cash Flow– תזרים מזומנים חופשי.

Dividend Yield– תשואת הדיבידנד.

EPS Growth Past 5 Yearsצמיחת רווחי המניה ב5 השנים האחרונות.

EPS Growth Next 5 Yearsאומדן צמיחת רווחי המניה ל5 השנים הבאות.

Sales Growth Past 5 Years – צמיחת הכירות ב5 השנים האחרונות.

Short Interest Share– שיעור ריבית קצר טווח.

Analyst Recommendation– המלצת אנליסטים.

Performance (Week) – ביצוע שבועי.

Performance (Month) – ביצוע חודשי.

Performance (Quarter) – ביצוע רבעוני.

Performance (Half Year) – ביצוע חצי-שנתי.

Performance (Year) – ביצוע שנתי.

Performance (Year To Date) – ביצוע שנתי (נכון לתאריך הנוכחי).

Avarege Volume (3 Month) – מחזור מסחר נוכחי בשלושת החודשים האחרונים.

Relative Volumeיחס מחזור המסחר הנוכחי למחזור הממוצע.

Change– השינוי בתזוזה.

Volume– מחזור המסחר.

Number Of Stocks– כמות המניות.

 


 

 

לשונית "Portfolio" – תיק השקעה.

בעמוד זה ניתן לבנות את תיק ההשקעות ולעקוב אחריו.

 

 

 

 


 

 

לשונית "Insider" – עסקאות פנימיות.

בעמוד זה ניתן לראות את העסקאות הפנימיות אשר נעשו. ניתן לסנן את הרשימה על פי עסקאות מכירה ועסקאות קנייה.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

לשונית "Futures" – חוזים עתידיים.

בעמוד זה ניתן לראות את החוזים העתידיים בקטגוריות שונות:

 

מספר 1 משנה את התצוגה של החוזים העתידיים:

« Quotes – ציטוטים:

« Performance- ביצועים:

« Charts – גרפים:

מספר 2 מאפשר למיין את הטבלאות לגרף על פי הקטגוריות הרשומות בשורה. חשוב לציין שאינו רלוונטי בקטגוריות Quotes ו- Performance, מאחר וההצגה היא באמצעות גרף.

מספר 3 מאפשר לעבור בין צורות זמן- 5 דקות / שעה / יום / שבוע / חודש.


לשונית "Forex" – מט"ח.

בעמוד זה ניתן לראות , בדומה לתפריט החוזים העתידיים, את המט"ח בקטגוריות שונות:לשונית "Crypto" – קריפטו (מטבעות דיגיטליים).

בעמוד זה ניתן לראות , בדומה לתפריט החוזים העתידיים, את הקריפטו בקטגוריות שונות:

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

לשונית "Backtests"– בדיקה המעריכה את הכדאיות של אסטרטגיית המסחר (בעבר).

העמוד אינו נגיש למי שאינו מנוי בתשלום.

 


 

 

לשונית "Elite" – גישה לגרפים מתקדמים, נתונים בזמן אמת, התראות ואלרטים וסורק מתקדם.

העמוד אינו נגיש למי שאינו מנוי בתשלום.

 

========================================================================

     ? חדש בטריידסטריט – Tradestreet Premium ?
כל החדשות והעדכונים שסוחרים ומשקיעים בוול-סטריט צריכים

במידה ואתם מקבלים ערך מהסקירות היומיות שלנו – טריידסטריט פרימיום הוא בשבילכם.

אין בכלל ספק שבכל יום מתפרסמים אינספור דיווחים 'חמים' הגורמים לתנודתיות גם בשווקים וגם בסקטורים / מניות ספציפיות.

המנוי כולל את כל העדכונים והחדשות שיעזרו לכם להרחיב את הידע ולהישאר מעודכנים בכל מה שקורה בשוק ההון ובעולם הכלכלה.
הסקירות מחולקות כך שתישארו בעניינים לאורך כל שעות היום – בוקר, צהריים וערב.

לא סגורים על הערך המוסף שתקבלו מהסקירות?
במיוחד בשביל זה החודש הראשון הוא עלינו – ללא התחייבות וללא מסירת פרטי אשראי.

לפרטים נוספים ולהצטרפות לחצו כאן

========================================================================

 

כתבות מאותו תחום

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

Back to top button
Close
Close