וול סטריטמילון המושגים של טריידסטריט

על משברים והזדמנויות

הקורלציה בין משבר הדוט קום למשבר הסאב פריים - חלק ג'

החלק הראשון הציג את שני המשברים הפיננסים האחרונים משבר הדוט קום ומשבר הסאב-פריים,
והוצגו הכלים פיננסיים שהפעיל הפדרל ריזרב על מנת להתמודד עם המשברים.

בחלק השני הוסבר מה היא תעודת סל, מה הן מדדי המחירים המובילים, מה הן התעודות סל אשר מחכות את מדדי המחירים לרבות תעודת סל ממונפות. לבסוף הוצג פירוט על תעודת הסל SPY אשר מחכה את מד ה- S&P 500 שהיא הברומטר של השוק והוסבר מדוע בחרנו בה להיות התעודת סל אשר בעזרתה נבחן את המשברים הפיננסים שהוצגו בחלק א' של סדרת הכתבות.

בחלק הבא נבחן את הקורלציה (מתאם) בין משבר הדוט קום למשבר הסאב פריים בשלוש תקופות: לפני המשבר, בזמן המשבר ואחרי המשבר, נבחן כל תקופה בשלושה אינטרוולי זמן: יומי, שבועי וחודשי, זאת על מנת למצוא את קווי הדמיון והשוני בין המשברים בכל אחת מהתקופות לפי רזולוציות שונות של זמן.

על מנת להבין מה היא קורלציה וכיצד מחשבים אותה הוכנה הכתבה הבאה:

על משברים והזדמנויות

 

כל התקופה

 

הגרף המוצג מטה מתאר את כל התקופה הנסקר. תחילת התקופה היא בין אוגוסט 1997 לאוקטובר 2013. לצורך בדיקת הקשר בין התקופות באופן האיכותי ביותר הוחלט לנתח כל משבר לשלושה לפי שלושה פרקי זמן. כל פרק זמן הוא בעל כיוון אחד (עלייה/ירידה). אין קונסיסטנטיות מלאה בין התקופות ולכן נבחרו פרקי הזמן המתאמים ביותר תוך ביצוע מניפולציות שיתוארו בהמשך.

 

all crisis

לפני המשבר

 

בחלק השמאלי של הגרף מוקף פרק הזמן שלפני משבר הדוט קום אשר היה בין אוגוסט 1997 (התקופה היא ארוכה יותר אך כיוון שמספר התצפיות צריך להיות זה נבחר פרק זמן זה) לאוגוסט 2000. בחלק הימיני של הגרף מוקף פרק הזמן שלפני משבר הסאב פריים אשר היה בין אוגוסט 2004 לאוגוסט 2007. להלן בחינת הקורלציה לפי שלושה אינטרוולי זמן:

חודשי: נסקרו 37 חודשים, מחיר הסגירה הממוצע לתקופה הנתונה לתעודת הסל SPY בתקופת הדוט קום היה 122.38 מחיר הסגירה הממוצע לתקופה הנתונה לתעודת הסל SPY בתקופת הסאב פריים היה 131.5. הקורלציה בין התקופות היא 91% קורלציה חזקה זו מצביעה על התנהגות דומה בין שני פרקי הזמן של לפני פרוץ המשברים.

שבועי: נסקרו 157 שבועות, מחיר הסגירה הממוצע לתקופה הנתונה לתעודת הסל SPY בתקופת הדוט קום היה 121.92 מחיר הסגירה הממוצע לתקופה הנתונה לתעודת הסל SPY בתקופת הסאב פריים היה 130.73. הקורלציה בין התקופות היא 87% מצד אחד הקורלציה היא חזקה ובדומה לקורלציה החודשית מצביעה על התנהגות דומה בין שני פרקי הזמן של לפני פרוץ המשברים, מצד שני ירידה בקורלציה מראה שברזולוציה עמוקה יותר השוק מתנהג פחות דומה.

יומי: נסקרו 755 ימים, מחיר הסגירה הממוצע לתקופה הנתונה לתעודת הסל SPY בתקופת הדוט קום היה 121.65 מחיר הסגירה הממוצע לתקופה הנתונה לתעודת הסל SPY בתקופת הסאב פריים היה 130.49. הקורלציה בין התקופות היא 87% הקורלציה הזהה בין האינטרוול השבוע ליומי מצביע על מגמה דומה בין שני האינטרוולים.

before the crisis

 

בזמן המשבר

 

הגרף המוצג מטה ניתן לראות שוני רב בין המשברים. משבר הדוט קום נמשך תקופה ארוכה יותר והיה יותר מתון לעומת משבר הסאב פריים שהיה חד וקצר. קורלציה בוחנת מספר זהה של תצפיות לכן נבחן רק תחילת משבר הדוט קום בכל אינטרוולי הזמן אך נבצע מניפולציה על מנת לבחון את כל תקופת המשבר באינטרוול חודשי.

בחלק השמאלי של הגרף מוקף פרק הזמן בזמן משבר הדוט קום אשר היה בין ספטמבר 2000 לינואר 2002. בחלק הימיני של הגרף מוקף פרק הזמן שלפני משבר הסאב פריים אשר היה בין נובמבר 2007 למרץ 2009. להלן בחינת הקורלציה לפי שלושה אינטרוולי זמן:

חודשי: נסקרו 17 חודשים, מחיר הסגירה הממוצע לתקופה הנתונה לתעודת הסל SPY בתקופת הדוט קום היה 122.95 (צריך להדגיש שזה רק החלק הראשון של המשבר) מחיר הסגירה הממוצע לתקופה הנתונה לתעודת הסל SPY בתקופת הסאב פריים היה 117.04. הקורלציה בין התקופות היא 83% הקורלציה פחות חזקה כיוון שהיא לא מכילה את כל משבר הדוט קום.

שבועי: נסקרו 71 שבועות, מחיר הסגירה הממוצע לתקופה הנתונה לתעודת הסל SPY בתקופת הדוט קום היה 123.96 מחיר הסגירה הממוצע לתקופה הנתונה לתעודת הסל SPY בתקופת הסאב פריים היה 118.64. הקורלציה בין התקופות היא 77% הירידה בקורלציה במעבר מאינטרוול חודשי לשבועי בזמן המשבר דומה לירידה בקורלציה בין אינטרוולי זמן אילו בבחינה של לפני המשבר, הסיבה אותה סיבה ברזולוציה עמוקה יותר השוק מתנהג פחות דומה גם בזמן משבר.

יומי: נסקרו 332 ימים, מחיר הסגירה הממוצע לתקופה הנתונה לתעודת הסל SPY בתקופת הדוט קום היה 124.62 מחיר הסגירה הממוצע לתקופה הנתונה לתעודת הסל SPY בתקופת הסאב פריים היה 120.85. הקורלציה בין התקופות היא 78% הקורלציה הזהה בין האינטרוול השבוע ליומי מצביע על מגמה דומה בין שני האינטרוולים.

 

 

כל תקופת המשבר

 

כיוון שמשבר הדוט קום התפרס על פרק זמן רב יותר החל מספטמבר 2009 ועד מרץ 2003 ולא ניתן לבדוק קורלציה על מספר שונה של תצפיות אז הוסרו 12 חודשים אי זוגיים החל מנובמבר 2000 (כולל) ועד לינואר 2003 (כולל). מספר התצפיות הוא זהה למספר התצפיות החודשיות שהוצגו קודם לכן (17) וכן מחיר הסגירה הממוצע לתקופה הנתונה לתעודת הסל SPY בתקופת הסאב (117.04) מחיר הסגירה הממוצע לתקופה הנתונה לתעודת הסל SPY בתקופת הדוט קום היה 110.67. הקורלציה בין התקופות היא 93% הקורלציה יותר חזקה כיוון שהיא מכילה את כל משבר הדוט קום. מטרת המניפולציה הזאת היא להקיף את מלוא תקופות המשברים, ישנם מבחנים איכותיים יותר לדוגמא: מבחן קולמגורוב-סמירנוב אשר משווה בין התפלגויות ובודק עד כמה הן דומות. את המבחן הזה נבחן בכתבה העשרה נפרדת.

 

 

אחרי המשבר

 

בחלק השמאלי של הגרף מוקף פרק הזמן שאחרי משבר הדוט קום אשר היה בין מרץ 2003 לאוקטובר 2007. בחלק הימיני של הגרף מוקף פרק הזמן שאחרי משבר הסאב פריים אשר היה בין מרץ 2009 לאוקטובר 2013 (התקופה היא ארוכה יותר אך כיוון שמספר התצפיות צריך להיות זה נבחר פרק זמן זה). להלן בחינת הקורלציה לפי שלושה אינטרוולי זמן:

חודשי: נסקרו 56 חודשים, מחיר הסגירה הממוצע לתקופה הנתונה לתעודת הסל SPY בתקופת הדוט קום היה 122.76 מחיר הסגירה הממוצע לתקופה הנתונה לתעודת הסל SPY בתקופת הסאב פריים היה 127.92. הקורלציה בין התקופות היא 96% קורלציה חזקה זו מצביעה על התנהגות דומה בין שני פרקי הזמן לאחר המשברים.

שבועי: נסקרו 244 שבועות, מחיר הסגירה הממוצע לתקופה הנתונה לתעודת הסל SPY בתקופת הדוט קום היה 122.47 מחיר הסגירה הממוצע לתקופה הנתונה לתעודת הסל SPY בתקופת הסאב פריים היה 127.57. הקורלציה בין התקופות היא 96% ההתגברות על המשבר מתאפיינת בעלייה סולידית אשר דומה בין האינטרוול זמן החודשי לשבועי ולכן הקורלציה זהה.

יומי: נסקרו 1155 ימים, מחיר הסגירה הממוצע לתקופה הנתונה לתעודת הסל SPY בתקופת הדוט קום היה 121.72 מחיר הסגירה הממוצע לתקופה הנתונה לתעודת הסל SPY בתקופת הסאב פריים היה 126.49. הקורלציה בין התקופות היא 96% הקורלציה הזהה בין האינטרוול השבוע ליומי מצביע על מגמה דומה בין שני האינטרוולים.

 

 

סיכום

 

לסיכום קיימת התנהגות דומה בין התקופות של לפני משבר (למרות שהתקופות לא אקביבלנטיות במאת האחוזים) הדוט קום ומשבר הסאב פריים, כאשר בוחנים את התנהגות במאקרו (אינטרוול זמן חודשי) התנהגות דומה יותר מאשר באינטרוול זמן שבועי ויומי. קיים דמיון גדול יותר בין התקופות של אחרי המשבר הדוט קום ומשבר הסאב פריים בכל אינטרוולי הזמן. השוני הגדול הוא בין התקופות שבהם פרץ המשבר, משבר הדוט קום היה סולידי יותר ונמשך פרק זמן ארוך יותר לעומת משבר הסאב פריים שהיה חד וקצר. לצורך חישוב הקורלציה על כל התקופה בוצעה מניפולציה, בכתבה הבאה נבחן את מלוא התקופות בעזרת שימוש בממוצעים נעים ונשתמש במבחן קולמגורוב-סמירנוב אשר משווה בין התפלגויות ובודק עד כמה הן דומות.

 

***אין באמור המלצה לקניה או מכירה של ניירות ערך, הכותב עשוי להחזיק בנייר וזהו אינו תחליף לייעוץ פרטני המותאם לצרכיו האישיים של כל אדם

כתבות מאותו תחום

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

Back to top button
Close
Close